Service:
phone: +354 588-1050 - weekdays between 9–17
JA Control Panle

OneSystems

OneHelpDesk

OneHelpDesk er et system til en servicedesk der hjælper til hurtig fremskaffelse af information til borgerne.

OnePortalCitizen

OnePortal Citizen er en webportal, en borgerportal og er en udvidelse af sags- og arkivsystemet OneRecords.

OneMeeting

OneMeeting er en løsning der letter hele arbejdsprocessen omkring mødeindkaldelser og distribution af dem til mødedeltagerne.

OneHrm - Personaleadministrationssystem

OneHrm StarfsmannakerfiOneHrm - Personaleadministrationssystem
 
Hvad er OneHrm? (Human Resource Management)
OneHrm er et personaleadministrationssystem der er bygget over Microsoft™ styresystemer og webbrugerflader og er en udvidelse af OneCrm og OneRecords. OneHrm organiserer sager og dokumenter fra alle medarbejdere på lovmæssig vis i overensstemmelse med nationalarkivets og datatilsynets krav, og kommunikation i forbindelse med dem, ansættelseskontrakter, jobudvikling, medarbejdersamtaler, uddannelse, medarbejderes fødselsdage, billedarkiver over medarbejdere, nærmeste slægtninge, afdelingsstruktur, nærmeste overordnede, underordnede, udstyr som medarbejderen bruger, som fx GSM, computerudstyr m.m. Det kan også organisere adgangsrettigheder til computersystemer og opdatering og vedligeholdelse af registreringer i Microsoft Active Directory-brugerregistrering, medarbejdernes adgang til lokaler som fx adgangskort, nøgler m.m. OneHrm kan udvides med specialsystemer som fx OneJob der er en ukompliceret ansættelsesprocedure, en jobevaluering, en registrering af jobbeskrivelser og årsværk, og besvarelse samt korrespondance i forbindelse med ansættelse. OneJob kan forbindes med ansøgninger på webben med OneOpenWeb plug-in. Desuden findes OneReEducation som er et system for livslang uddannelse og efteruddannelse der organiserer registrering af medarbejdernes kurser, interesseområder og uddannelse. OneHrm kan også forbindes med en medarbejderliste på webben eller hjemmesiden med OneOpenWeb plug-in så det bliver overflødigt at opsætte eller vedligeholde en medarbejderliste specielt til hjemmesiden og dermed spare en betydelig mængde arbejde med vedligeholdelse af medarbejderlister. Medarbejderne har også intern adgang til en medarbejderliste fra OneHrm-systemet. OneHrm kan også forbindes med OneHelpDesk servicedesksystemet og OneCalender præsenssystemet samt en mængde andre systemer som fx lønsystemer m.m. OneHrm fungerer også sammen med OneMeeting mødesystemet der organiserer udvalgsmedlemmer.
OneHrm
 
Hvad er OneHrm? (Human Resource Management)
OneHrm skaber bedre adgang til oplysninger om medarbejderne og sparer afgørende tid ved registrering da det ikke er nødvendigt at registrere medarbejderne eller redigere medarbejderlister på flere steder.
  • OneHrm — unik registrering af medarbejdere, i brugerregistrering, almene oplysninger, organiserer personalet.
  • OneHrm opfylder lovgivning og regler om organisering af medarbejderfortegnelser og reglerne om afleveringspligt til landsarkivet.
  • OneHrm kan forbindes til og vedligeholde brugerregistreringen i Microsoft Active Directory og uddele adgangskoder til udvalgsmedlemmer der har adgang til OnePortal Committee udvalgsportalen.
  • Almene oplysninger om medarbejderne internt.
  • Særlig adgang for afdelingschefer med lederbeføjelser til deres egne medarbejdere.
  • Der findes ekstramoduler: OnePortal Employee, en personaleportal, og OneOpenWeb, plug-in forbindelse til hjemmesiden, og OneJob, ansættelsessystem, og OneReEducation, efteruddannelsessystem.
  • OneHrm kan forbindes til lønsystemet, økonomisystemet, præsenssystemet, tidsregistreringssystemet, ind- og udstemplingssystemet.

 

OneSystems kerfi byggja á Microsoft. tækni

OneHrm Starfsmannakerfi


Sækja / skoða PDF skjalView / get PDF document


Krav:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 
Server: Windows 2003/2008 Server eller yngre, MS SQL 2005/2008 eller yngre.
 
System Modules
 

OneHrm packshot

Service

Samband
Service:
tel. +354 588-1050
åben 9-17 hverdage

Salg

SöludeildTel. +354 660-8551
eller via mail ved:

OneSystems

OneCalendar_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneLibrary.png